Ottawa (785) 242-6200 or Olathe (913) 780-0788

Contact Us

Olathe, Kansas Office

Address

601 N. Mur-Len, Suite 18
Olathe, Kansas 66062

Ottawa, Kansas Office

Address

227 South Main Street
Ottawa, Kansas 66067

PROUD MEMBERS OF

Olathe Office

601 N. Mur-Len, Suite 18 Olathe, Kansas 66062

(913) 780-0788

Karen@davidsonbrowncpa.com

Ottawa Office

227 South Main Street Ottawa, Kansas 66067

(785) 242-6200

Josie@davidsonbrowncpa.com

Open Hours

Monday - Friday  8am - 5pm

CONTACT US

3 + 13 =